منبع :

۱  : تخمدان   ۲: کیسه های معدی     ۳ : کبد       ۴ : باله لگنی     ۵ : مثانه شنا

۶ : میله ای برای نشان دادن مثانه شنا

 

گروه آموزشی زیست شناسی استان کرمان 

 موضوعات مرتبط: تصاویر

تاريخ : ۸۷/۰۲/۱۶ | 11:2 | نویسنده : گروه زيست شناسي استان يزد |